امروز دوشنبه بیست و ششم مهر 1400 

چینی لمون

طرح و توسعه مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد

کارخانه لیمون چینی آراد در راستای نامگذاری سال  1398 از سوی مقام معظم رهبری که سال رونق اقتصادی نامگذاری گردید , تصمیم بر افزایش ظرفیت و تنوع محصولات خود گرفت و در این راستا ضمن خرید زمین و سوله همجوار خود عزم خود را در جهت افزایش و رونق تولید ثابت نموده و مصمم است حداکثر تا پایان سال 98 ضمن بهره جستن از دانش روز دنیا و خریداری تجهیزات مدرن ظرفیت خود را حداقل به دوبرابر رسانده و یکهزار شغل مستقیم در سایت مورد نظر ایجاد نماید.قطعا با راه اندازی خطوط جدید کسری بازار جبران گردیده و زمینه صادرات بیشتر نیز فراهم خواهد شد و این مسیر جزء تلاش و همت تمامی مدیران و پرسنل لیمون چینی آراد در راستای اهداف و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده مدیریت این مجموعه به سرانجام نخواهد رسید.
همچینین همکاری و همیاری مسئولین , اداره جات و سازمانها و ارگانهای استانی در طی این مسیر چراغ راه خواهد بود و با تلاش مدیران استان و مدیران و کارکنان زحمتکش این مجموعه بزودی شاهد افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.