امروز دوشنبه بیست و ششم مهر 1400 

توضیحات کالا های سرامیکی

دلایل استفاده ی ایرانیان از ظروف سفالی و سرامیکی

مقدمه:ایرانیان قرنها با استفاده از ظروف سفالی و سرامیکی برای بسته بندی مواد غذایی نظیر روغن ،ماست و ترشی استفاده می نمودند.ولی مظاهرغربی به سرعت جای خود را به ظروف پلاستیکی داد که اگرچه تولید انبوه و اشکال گوناگون فرصتهای فراوانی را ایجاد نمود ولی غافل از عوارض و خطرات جانبی آن تا به امروز از آن استفاده میشد.
کشورها ی غربی به سرعت به عوارض و خطرات استفاده از ظروف پلاستیکی پی برده و به سرعت در حال تغییر این ظروف به ظرفهای سرامیکی زیبا شدند ولی کشور ایران که ظروف سفالین آن در موزه های جهان خود نمایی میکند و از کشورهای پیشرو در تولید  ظروف زیبا و شگف انگیز سفالی بوده است همچنان پیرو تمدن غرب به ظروف پلاستیک روی آوردیم .
محاسن ظروف سرامیکی:
الف:عدم نیاز به ارزبری
ب:بی اعتنا به تحریم
ج:ایجاد اشتغال برای تعداد بیشماری از جوانان
د:قابل استفاده مجدد برای بارها
ه:دوست با محیط زیست
و:ماندگاری نام و آدرس تولید کننده برای همیشه
ز:زیبایی و جلوه ی ظروف برای نگهداری در ویترین خانه
ح:هدیه ای ارزشمند برای روزهای خاص
ت:قابل عرضه در صنایع دستی و استفاده در آشپزخانه ها
وزن ظروف:
از آنجایی که تولید این ظروف با دوغ آب و با چرخش دستگاه تولید میگردد ضخامت ظروف قابل تغییر بوده و میتوان به هر میزان ضخامت آنرا کاهش یا افزایش داد.
پوشش داخلی ظرف :
با استفاده از لعاب(Glass line) که در حقیقت پوشش شیشه ای به ضخامت چند میکرون داخل ظرف را می پوشاند و ارتبا مواد را با ظرف قطع می نماید.اگرچه برای محصولات غیر غذایی یا دارویی  نیازی به این پوشش لعاب نیست.
شکل ظاهری:
خوشبختانه امروز رنگ آمیزی روی ظروف به انواع اشکال قابل اجرا است.از رنگ اشیای زیر خاکی تا طرحهای مدرن و کوبیسم و یا هر رنگ و لعاب و طرحی قابل اجراست.
.ما تعدادی از محصولات و قیمت آنها را برای شما درج کرده ایم و می توانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحه ظروف سرامیکی مراجعه نمایید .